Yerleştirme

4363 defa okundu
Yerleştirme
 
a) ISPARTAYÖS ve EK 1’de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’de yer alan formüller kullanılarak yapılır.
b) Boş kontenjan kalması halinde ISUBÜ tarafından geçerliliği kabul edilerek ilan edilen diğer üniversitelerin YÖS sonuçları ile EK 2’de yer alan sınavlara göre EK-3’de yer alan formüller kullanılarak adayların tercihlerine göre yerleştirme yapılır.
c) Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.
ç) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir.
d) Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir.
e) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. ISUBÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk üniversitelerinin YÖS sınavları bir (1) yıl geçerlidir.
 
 

 

 

 

 

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ