09 Nisan 2020 Perşembe

Yerleştirme

905 defa okundu
Yerleştirme
 
a) ISPARTAYÖS ve EK 1’de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’de yer alan formüller kullanılarak yapılır.
b) Boş kontenjan kalması halinde ISUBÜ tarafından geçerliliği kabul edilerek ilan edilen diğer üniversitelerin YÖS sonuçları ile EK 2’de yer alan sınavlara göre EK-3’de yer alan formüller kullanılarak adayların tercihlerine göre yerleştirme yapılır.
c) Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.
ç) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir.
d) Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir.
e) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. ISUBÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk üniversitelerinin YÖS sınavları bir (1) yıl geçerlidir.
 
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI
 
Yerleşen adayların isim listesi ile kabul mektubu 24 Haziran 2019 tarihinde https://obs.isparta.edu.tr web adreslerinde ilan edilir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır.
 
KAYIT TARİHLERİ
 
1- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1 – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’n da yapılacaktır.
 
2- Adayların kesin kayıt için, kayıt merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 

 

 

 

 

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ