Uluslarası Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmakta iken, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan karar ile Uluslararası Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde tam zamanlı bir öğrenci olabilmeleri için, lise veya eşdeğer bir okuldan mezun olmaları ve Yabancı Öğrenci Sınavına girmeleri (YÖS; https://yos.isparta.edu.tr/) gerekmektedir. Bunun yanında, diğer uluslararası giriş sınavları (SAT, GMAT, ABITUR vb.) veya lise diploması ile de başvuru yapılabilmektedir.