KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
Kayıt için gerekli belgeler Şunlardır:
1)
a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) TC dış temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
b) Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet tezkeresi alırlar.
c) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi Şartı aranmaz:
 
1) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
2) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil,
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını TC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar.
2) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 
3) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin aslı,
 
4) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 
5) Adaylar kayıt sırasında yerleştirildikleri belgenin ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını
getirmek zorundadırlar. ISUBÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS sonuç belgesinin çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini almış olduğu kurumdan aslı gibidir onay olmak zorundadır.
 
6) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının
ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 
7) Varsa, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlik belgesinin noter ya da TC dış temsilciliklerinden onaylı örneği,
 
8) Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
 
9) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 
10) İmzalı geçim güvencesi beyanı,
 

2020-2021 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları (Lisans Programları)Tıklayınız

2020-2021 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları (Önlisans Programları)Tıklayınız

Üniversitemizde on ay eğitim alan bir öğrencinin öğrenim ücreti hariç Türkiye’de geçimini sağlayabilmesi için yaklaşık 3500$ yeterli olacaktır.

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerine ulaşabilmek içinTıklayınız

ISUBÜ Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında YönergeTıklayınız